poniedziałek, 26 czerwca 2023

Проґрам поломництва 2023 |
Program pielgrzymki 2023


ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
ПРЕДПОЛОМНИЧА ЧАСТ З ОСЕРЕДКОМ В ГРАБІ:

 09.07.2023 – неділя

12:00 Гырова (давна церков гр.кат. Покровы Пресьватой Богородиці) – Служба Божа

 10.07.2023 – понеділок

  9:00 Поляны (давна церков гр.кат. сьв. Йоана Златоустого)
  9:30 Ольховец (церков гр.кат. сьв. Миколая Чудотворця)
10:00 Ольховец (Музей Лемківской Культуры в Ольховци)
11:00 Зындранова (Музей Лемківской Культуры в Зындрановій)
17:00 Бехерів (церков гр.кат. Рождества Пресьватой Богородиці)                  - Служба Вожа
ПІША ЧАСТ:

11.07.2023 – віторок

  8:00 Крампна (давна церков сьвв. Космы і Даміана)
                Служба Вожа, початок дорогы
11:00 Жыдівскє (церковиско)
15:00 Граб (туристычна хыжа)
18:30 Граб  - посьвачыня одремонтуваной капличкы
19:00 Граб (костел сьв. Архангела Михаіла) - Велика Вечырня

12.07.2023 – середа

+ Сьвв. Верховных Апостолів Петра і Павла

  7:00 Граб (костел сьв. Архангела Михаіла) - Служба Божа 11:30 Долге (цмынтір)
13:00 Радоцина (церковиско)
15:00 Конечна (сьвітлиця)
18:30 Ждыня (ничліг)

13.07.2023 – четвер

+ Собор сьватых славных і всехвалных дванадцятьох апостолів

  9:00 Смерековец (давна церков сьв. Архангела Михаіла)
11:30 Шквіртне (давна церков сьвв. Космы і Даміана)
12:30 Квятонь (давна церков сьв. Параскєвы) – Служба Вожа
14:00 Квятонь (сьвітлиця)
18:30 Высова (ничліг)

14.07.2023 – пятниця

  9:30 Сьвата Гора Явір – Молебен до Пресьватой
                Богородиці
10:00 Сьвата Гора ЯвірАрхієрейска Служба Божа,
                процесия
PROGRAM PIELGRZYMKI
CZĘŚĆ PRZEDPIELGRZYMKOWA Z BAZĄ W PTSM GRAB:

 09.07.2023 – niedziela

12:00 Chyrowa (dawna cerkiew gr.kat. pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy) – Msza Święta

 10.07.2023 – poniedziałek

  9:00 Polany (dawna cerkiew gr.kat. pw. św. Jana Złotoustego)
  9:30 Olchowiec (cerkiew gr.kat. pw. św. Mikołaja Cudotwórcy)
10:00 Olchowiec (Muzeum Kultury Łemkowskiej w Olchowcu)
11:00 Zyndranowa (Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej)
17:00 Becherów (cerkiew gr.kat. pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy) - Msza Święta
CZĘŚĆ PIESZA:

11.07.2023 – wtorek

  8:00 Krempna (dawna cerkiew pw. świętych Kosmy i Damiana)
                Msza Święta, wyjście pielgrzymki
11:00 Żydowskie (cerkwisko)
15:00 Grab (schronisko)
18:30 Grab  - poświęcenie wyremontowanej kapliczki
19:00 Grab (kościół pw. św. Michała Archanioła) - Wielka Weczyrnia

12.07.2023 – środa

+ Świętych Apostołów Piotra i Pawła

  7:00 Grab (kościół pw. św. Michała Archanioła) - Msza Święta 11:30 Długie (cmentarz)
13:00 Radocyna (cerkwisko)
15:00 Konieczna (świetlica)
18:30 Zdynia (nocleg)

13.07.2023 – czwartek

+ Sobór świętych dwunastu chwalebnych i najwspanialszych apostołów

  9:00 Smerekowiec (dawna cerkiew pw. św. Michała Archanioła)
11:30 Skwirtne (dawna cerkiew pw. świętych Kosmy i Damiana)
12:30 Kwiatoń (dawna cerkiew pw. św. Paraskewy) – Msza Święta
14:00 Kwiatoń (świetlica)
18:30 Wysowa (nocleg)

14.07.2023 – piątek

  9:30 Święta Góra Jawor – Moleben do Przenajświętszej
                Bogurodzicy
10:00 Święta Góra JaworPontyfikalna Boska Liturgia,
                procesjaBrak komentarzy: