Trasa 2018


środa, 18 lipca 2018
Krynica-Zdrój (cerkiew gr.-kat., ul. Kraszewskiego 177) ->
-> Mochnaczka -> Banica (szkoła)
13 km - suma podejść: 430 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 70%,
pozostałe: polne i leśne

czwartek, 19 lipca 2018
Banica (cerkiew) -> Izby -> Bieliczna -> Hańczowa (szkoła rolnicza)
13 km - suma podejść: 350 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 30%

piątek, 20 lipca 2018
Hańczowa (szkoła rolnicza) -> Góra Jawor
6 km - suma podejść: 200 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 80%

середа, 18 липця 2018
Криниця (церков гр.кат., ул. Крашевскєґо 177) ->
-> Мухначка -> Баниця (школа)
13 км - сума вшыткых перевыжшинь: 430 м - дорогы асфальтовы: 70%,
інчы: полны і лісны

четвер, 19 липця 2018
Баниця (церков) -> Ізбы -> Білична -> Ганчова (школа рильнича)
13 км - сума вшыткых перевыжшинь: 350 м - дорогы асфальтовы: 30%

пятниця, 20 липця 2018
Ганчова (школа рильнича) -> Сьвата Гора Явір
6 км - сума вшыткых перевыжшинь: 200 м - дорогы асфальтовы: 80%

Brak komentarzy: