środa, 7 czerwca 2023

Cerkiew w Chyrowej - Służba Boża w niedzielę, 9 lipca 2023

Tegoroczna pielgrzymka na Świętą Górę Jawor rozpocznie się od Służby Bożej w dawnym sanktuarium maryjnym, greckokatolickiej cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Chyrowej, w niedzielę 9 lipca 2023 r. o godz. 12:00. Będzie ona odprawiana w ciągle żywym na Łemkowynie języku cerkiewnosłowiańskim, o błogosławieństwo i opiekę Bogurodzicy nad jej mieszkańcami.

Тогоричне поломництво на Сьвату Гору Явір зачне ся од Службы Божой в давным поломничым місци Богородиці, грекокатолицкій церкви Покровы Пресьватой Богородиці в Гыровій, в неділю 9 липця 2023 року о 12:00 год. Буде она правлена во все жывым на Лемковині языку церковнословяньскым, о благословіня і опіку Богородиці над єй мешканцямы.

Jeszcze do czasów drugiej wojny światowej Hyrowa (gdyż tak brzmiała wówczas nazwa miejscowości) była celem licznych pielgrzymek, zwłaszcza z terenów współczesnej Słowacji. Pielgrzymowano do cudownej ikony Bogurodzicy, pochodzącej ponoć właśnie z terenu dzisiejszej Słowacji, a która miała się tu znaleźć w nadprzyrodzony sposób. Prawdopodobnie właśnie dla cudownej ikony zbudowano w 1707 r. murowaną niewielką kaplicę. W 1780 r. dobudowano drewnianą nawę i babiniec i w ten sposób powstał dzisiejszy budynek cerkwi.

Szematyzm Apostolskiej Administracji Łemkowyny z 1936 r. podaje, że wieś liczyła 226 grekokatolików i 430 prawosławnych. Księga Pamięci Łemkowyny podaje natomiast spis 647 mieszkańców Hyrowej, którzy w latach 1944-1946 zostali deportowani do rejonu dniepropietrowskiego ZSRR. Czy ktokolwiek z dawnych mieszkańców pozostał więc tu do Akcji Wisła w 1947 r.?

Po wysiedleniu Łemków, cerkiew (która jeszcze w 1932 r. przeszła gruntowny remont) stopniowo popadła w ruinę. W 1982 r. rozpoczęła się jej rozbiórka, wstrzymana jednak dzięki interwencji "środowisk turystycznych" (!) u biskupa przemyskiego. Po przezwyciężeniu dalszych trudności, pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczął się jej remont.

Opiece Matki Bożej miejscowa ludność przypisuje uratowanie cerkwi przed powodziami w połowie lat osiemdziesiątych i ostatnio, w czerwcu 2020 r.

Dawne daty święta parafialnego to: 1/14 października - w święto patronalne cerkwi, Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy oraz 2/15 lipca - w święto Położenia Szaty Przenajświętszej Bogurodzicy w Blacherni.

Przenajświętsza Bogurodzico - wybaw nas!

Іщы до другой сьвітовой войны Гырова (зато, же така была товды назва місцевости) была цілом многых поломництв, головні з обшыру гнесьньой Словациі. Путувано до чудотворной іконы Богородиці, котрой походжыня мало быти з териториі гнешньой Словациі, а котра мала ся гев найти в надприродный спосиб. Правдоподибні гвашні для чудотворной іконы побудувано в 1707 році невелику мурувану каплицю. В 1780 році добудувано середню част церкви і бабинец і так утворено гнешній будинок церкви.

В Шематизмі Апостольской Адміністрациі Лемковины з 1936 року записано, же село чыслило 226 грекокатоликів і 430 православных. В Книзі Памяти Лемковины записано імена 647 мешканців Гыровой, котры в роках 1944-1946 были депортуваны до дніпропетровской области СССР. Ци хоц хто з давных мешканців остал гев до Акциі Вісла в 1947 році?

По выселіню Лемків, церков (котра іщы в 1932 році была цілковито одрештаврувана) помали зміняла ся в руіну. В 1982 році зачали ю розберати, што шак затримано вдякы інтервенциі "серодовиск туристичных" (!) в єпископа перемиского. По преможыню дальшых противности, під конец осемдесятых років зачала ся єй рештаврация.

Місцеви люде уратуваня церкви од затопліня в полові осемдесятых років і остатньо, в червци 2020 року, приписуют покрови Матери Божой.

Давны дати парохіального праздника то: 1/14 жолтня - в сьвато патрональне церкви, Покровы Пресьватой Богородиці і 2/15 липця - в сьвато Положыня честной ризы Пресьватой Богородиці во Влахерні.

Пресьватая Богородице - спаси нас!


fot. Piotr Basałyga     
 
фот. Петро Басалыґа     
 

Brak komentarzy: