Trasa 2016


Zdynia ("Łemkowska Watra") -> Kwiatoń -> Góra Jawor
20km (+6km drugiego dnia) - trasa w przeważającej części poprowadzona drogami asfaltowymi, na pozostałej części drogi bite i leśne; łagodne podejścia - suma wszystkich podejść: 360m (200m drugiego dnia); po przejściu 13km (w Kwiatoniu) dojście do głównej drogi (możliwość awaryjnego skrócenia trasy lub dołączenia do pielgrzymki)
WARIANT Z SAREPTY (Nowica -> Kwiatoń -> Góra Jawor)
Uczestnicy turnusu wakacyjnego Bractwa "Sarepta" wyruszają z Nowicy. Połączenie grup pielgrzymów: w Kwiatoniu. www.bractwosarepta.pl

Brak komentarzy: