poniedziałek, 25 lipca 2016

Z pokłonem u Matki Bożej

Dotarliśmy do celu!
Każdy z nas przyniósł na miejsce wybrane przed laty przez samą Bogurodzicę swoje prośby i dziękczynienia. Przechodząc przez otwarte tego dnia w kaplicy Opieki Matki Bożej, Drzwi Miłosierdzia, złożyliśmy je przed obrazem Tej, która w 1925 roku wybrała sobie ubogą wdowę z Wysowej, by z jednej strony nieść pocieszenie w codziennych trudach, a z drugiej i przede wszystkim: by umocnić Łemków na ciężką próbę, mającą niebawem nadejść. Dziś potomkowie zmuszonych do opuszczenia swojej ziemi, odwiedzając Łemkowszczyznę, nie mogą zapomnieć o Tej, która była ze swoim ludem również podczas fali pierwszych powrotów w latach pięćdziesiątych.
Дішли сме до ціли!
Каждий з нас приніс на місце вибране през саму Богородицю своі просьбы і подякуваня. Преходячы без отворени того дня в каплици Покровы Пресвятой Богородици, Двери Милосердя, оддали сме іх пред іконом Той, котра в 1925 році выбрала собі худобну жену з Высови, жебы нести потішыня в штоденных трудах, а предо вшыткым, жебы зміцнити Лемків на тяжку пробу, маючу скоро прийти. Гнеска потомкы примушеных до опущиня свойой землі, одвиджаючи Лемковину, не можут забути о Той, котра была зо свыма людми тіж в повротах на Лемковину в пятдесятых роках.

sobota, 16 lipca 2016

Інформация на майлі

Drodzy! Wszyscy, którzy swój udział w pielgrzymce zarejestrowali przez formularz zgłoszeniowy, otrzymali już wiadomość z dodatkowymi informacjami. Jeżeli tak się nie stało, prosimy o kontakt.
Дорогы! Вшыткы, котры свій уділь в поломництві зареєстрували през інтернет, отримали юж е-майль з дрібницями. Коли сте не достали нашой відомости, барз просиме написати до нас.

sobota, 9 lipca 2016

Polomnycze last minute!

Drodzy! Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział w pielgrzymce, bardzo prosimy o rejestrację lub kontakt. Zapisy do czwartku, 14 lipca 2016!
PROGRAM PIELGRZYMKI
czwartek, 21 lipca 2016
10:00 - Zdynia, modlitwa przed kaplicą na Watrianym Poli (przed wejściem na teren "Watry")
             - wyjście pielgrzymki
 
Дорогы! Вшыткых, котры хцут взяти уділь в поломництві, барз просиме про реєстрацию або контакт. Реєстрация до четверга, 14 пипця 2016!
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
четвер, 21 липця 2016
10:00 - Ждыня, молитва пред каплицом на Ватряным Полі (пред входом на терен "Ватры")
             - початок дороги
 

wtorek, 24 maja 2016

The history of the apparitions of Our Lady on the Holy Mount of Jawor

Kaplica na Górze Jawor - 1937

It was year 1925, late evening by the Polish-Czechoslovak border. Three women pilgrims were returning in the mountains from the Slovak village of Gabultov in Western Lemkovyna: Glafiria Demianczyk, Teodozja Demianczyk, and Maria Gawlik. In those times, the indulgence celebrations in Gabultov attracted masses of pilgrims every year. The Greek Catholic Lemkos participated also in the Roman Catholic celebrations. It was probably on one of those festive days when the three women from Wysowa returned home from the pilgrimage site ten kilometers away.

niedziela, 2 sierpnia 2015

Górskim szlakiem do Matki Bożej - podsumowanie

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (Mt 18,3)
Szlakami naszych przodków, a nieco ekstremalną trasą, w dzień wspomnienia św. Andrzeja z Krety przybyliśmy do Jaworskiej Bogurodzicy. 16,5 kilometra w większości leśnymi ścieżkami, przy sumie podejść około 700 metrów, w niespełna 5 godzin - tak krótko można podsumować fizyczny trud towarzyszący pielgrzymce.

Реляция паломника

На початку трохи ми боялися – іти, не іти, чи дамо раду …? Але піша проща це бул винятковий час. Час де треба було дати щось від себе, але ще білше можна отримати. Цей час кожний мав можливість пережити на свій спосіб: помолитися, поговорити з Богом, може за щось подякувати чи просто передумати ріжні справи. Така мандрівка вчила нас радості з малих річей: з зеленого дерева, з гарной пісні, канапки від товариша чи горнятка води…

Піше паломництво на Гору Явір, 17.07.2015 - фотоґалерия


Your Name :
Podaj E-mail
otrzymasz informacje o kolejnych wydarzeniach

Вышлий Е-майль
достанеш інформацию про наступне поломництво

Your Message: (required)