poniedziałek, 16 września 2019

Jak owce między wilki |
Яко агнцы посреді волковъ

8 вересня 1925 року грекокатолицкє поломничкы з Высовы участвували в посьвачыню каплиці Риства Пречыстой Богородиці в Ґабултові. Коли вертали і переходили през границю польско-чехословацку, дистали надприродний знак, котрий был початком чудовных дій в тым місци. На тоту памятку 7 вересня 2019 року вышли сме в дорогу вытычену пред 94 роками през побожны Лемкыні.
8 września 1925 roku greckokatolickie pątniczki z Wysowej wzięły udział w poświęceniu kaplicy Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gaboltowie. W drodze powrotnej, przy przekraczaniu granicy polsko-czechosłowackiej, otrzymały nadprzyrodzony znak, który stał się początkiem cudownych wydarzeń w tym miejscu. Na tę pamiątkę 7 września 2019 roku wyruszyliśmy w drogę wytyczoną przed 94 laty przez pobożne Łemkinie.