wtorek, 25 lipca 2017

Przed jaworską ikoną Bogurodzicy

"Kaplica będzie opuszczona, a wierni wygnani w nieprzyjazne im strony."
Wypełnienie przepowiedni Przenajświętszej Bogurodzicy, danej Firyi Demiańczyk około dwa lata przed wojną, sprawiło, że pielgrzymowanie do miejsca objawienia na Świętej Górze Jawor wyszło poza swój pierwotny, lokalny charakter. Dlatego też 20 lipca 2017 roku do Krynicy-Zdroju przybyli wierni z licznych miejscowości całej Polski, jak i potomkowie wysiedlonych na Ukrainę, a także goście z Niemiec i Słowacji, by wspólnie oddać cześć Bożej Matce w wędrówce po Łemkowszczyźnie.
"Церков лишыт ся без опікы, а люде выгнаны в ворожы ім стороны."
Выполненя пророчества Пресьватой Богородиці, котре почула Фірия Демянчык приближні два рокы перед войном, спричынило выхід колишнього поломництва на Сьвату Гору Явір з його початково місцевого характеру. Гвашні зато 20 пипця 2017 рока до Криниці приіхали вірны з чысленных місцевости цілой Польщы, а тіж потомкы выселеных на Украіну і госьці з Німец і зо Словациі, жебы вспільні поклонити ся Божий Матери в вандривці по Лемковині.
Po Świętej Liturgii w krynickiej cerkwi udaliśmy się w drogę ku Górze Jawor, idąc przez miasto Nikifora, z kolei przez Mochnaczkę Niżną, gdzie w tamtejszej cerkwi odprawiliśmy Szósty Czas, następnie przez Banicę, w której w naszej dawnej świątyni odprawiliśmy Molebeń do Bogurodzicy, by po panichidzie na cmentarzu w nieistniejącej od 1947 roku wiosce Czertyżne, zakończyć pielgrzymi dzień w Hańczowej.
Następnego dnia, po krótkiej wędrówce, dotarliśmy do samej kaplicy Opieki Bogurodzicy. Uroczystości rozpoczęły się Molebniem, po którym miała miejsce Pontyfikalna Święta Liturgia pod przewodnictwem Wielce Błogosławionego Światosława Szewczuka. Współcelebrowali arcybiskup metropolita Eugeniusz Popowicz (Przemyśl), arcybiskup metropolita Jan Babjak (Preszów), arcybiskup senior Jan Martyniak, władyka Włodzimierz Juszczak (Wrocław), władyka Dimitrios Salachas (Ateny), władyka Wołodymyr Hruca (Lwów), ksiądz biskup Marian Rojek, księża dwóch polskich eparchii, jak również liczna grupa księży z zagranicy - przede wszystkim 12-osobowa grupa greckokatolickich duchownych ze Słowacji, a także przedstawiciele duchowieństwa z Ukrainy i z Kanady. Asystę biskupią utworzyli klerycy z Preszowa, z pomocą kleryków z Lublina. Oprócz 50-osobowej pieszej pielgrzymki z Krynicy, przybyła na Górę Jawor również 20-osobowa piesza pielgrzymka z sąsiedniej słowackiej wioski Cigielki.
Po Liturgii nastąpił obrzęd poświęcenia wody z cudownego źródła nieopodal kaplicy oraz poświęcenie krzyża upamiętniającego ofiary Akcji Wisła w jej 70. rocznicę.
* * *
Serdeczne podziękowania dla współorganizatorów, Franciszka Wróbla i Mateusza Demeniuka, którzy uczestniczą w realizacji pielgrzymki od jej samego początku, a dzięki których wysiłkom, modlitwie i dobremu słowu mogliśmy wszyscy ofiarować Bogurodzicy swój pielgrzymi trud. Szczere podziękowania dla księdza Mirosława Drapały, proboszcza Legnicy za zorganizowanie licznej grupy pielgrzymów z własnej parafii, za pomoc logistyczną podczas pielgrzymki i za podarunki dla pielgrzymów. Księdzu mitratowi Janowi Pipce za pomoc organizacyjną, udostępnienie plebanii i goszczenie pielgrzymów. Księdzu Jarosławowi Czuchcie, proboszczowi Wysowej i Góry Jawor, za pomoc organizacyjną. Dyrektorowi szkoły w Banicy, panu Mironowi Michniakowi, za udostępnienie obiektu i przyjęcie naszej grupy na odpoczynek w drodze. Księżom rzymskokatolickich parafii Mochnaczki i Banicy za umożliwienie odprawienia nabożeństw w cerkwiach. Ofiarodawcom za hojne serce i zaufanie do organizatorów. Wszystkim tym, którzy w różnorodny sposób wsparli pielgrzymkę i pielgrzymów.
Na koniec szczególne podziękowania dla Uczestników. Niech Wasz trud związny z pielgrzymką, dzięki modlitwom Bogurodzicy, przyniesie bogate duchowe owoce!
Spasy Hospody!
 

Brak komentarzy: