piątek, 5 lipca 2019

Проґрам поломництва 2019

PROGRAM PIELGRZYMKI
środa, 17 lipca 2019
7:00 - Krynica - cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Kraszewskiego 177) - Święta Liturgia
            - poświęcenie krzyża, śniadanie, wyjście pielgrzymki
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
середа, 17 липця 2019
7:00 - Криниця церков сьвв. Апостолів Петра і Павла (ул. Крашевскєґо 177) - Служба Божа
            - посьвачыня креста, шніданя і початок дорогы
Trasa i orientacyjne czasy przejścia:
Mochnaczka (12:00 - 12:30) - modlitwa w cerkwi św. Michała Archanioła 
Czyrna (14:30 - 15:30) - obiad 
            (15:30 - 16:00) - modlitwa w cerkwi św. Paraskewy męczennicy
            (16:00 - 17:00) - wernisaż wystawy fotograficznej "Przez sakralną krainę - od Czyrcza po Wysową" pana Piotra Basałygi w Domu Polsko-Słowackim
Banica (18:00) - szkoła
            (19:00 - 19:30) - kolacja
            (19:00 - 19:30) - modlitwa w cerkwi św. św. Kosmy i Damiana
czwartek, 18 lipca 2019
Banica (7:00) - modlitwa poranna, błogosławieństwo i wyjście pielgrzymki
Izby (8:00 - 8:30) - modlitwa w cerkwi św. Łukasza Ewangelisty
Frička (10:30) - Święta Liturgia w cerkwi św. Michała Archanioła
Petrová (12:30 - 13:00) - modlitwa w cerkwi św. Paraskewy
Gaboltov (14:00 - 15:00) - obiad 
                (15:30 - 16:00) - modlitwa w kaplicy Narodzenia Bogurodzicy

Cigeľka (18:30) - modlitwa w cerkwi św. św. Kosmy i Damiana
piątek, 19 lipca 2019
Cigeľka (8:00) - wyjście pielgrzymki

Święta Góra Jawor:
9:30 - Molebeń do Przenajświętszej Bogurodzicy 
10:00 - Liturgia Pontyfikalna z procesją wokół kaplicy
 
* Każdego dnia po zakończeniu drogi możliwość powrotu na miejsce poprzedniego noclegu po auta pielgrzymów, transportem zabezpieczonym przez organizatora.
Дорога і орєнтацийны годины:
Мухначка (12:00 - 12:30) - молитва в церкви сьв. Архангела Михала 
Чырна (14:30 - 15:30) - обід 
            (15:30 - 16:00) - молитва в церкви сьв. мучениці Параскевіі
            (16:00 - 17:00) - вернісаж выставы "През сьващенний край - од Чырча по Высову" пана Петра Басалыґы в Польско-Словацкым Домі
Баниця (18:00) - школа
              (19:00 - 19:30) - вечеря
              (19:00 - 19:30) - молитва в церкви сьвв. Космы і Даміяна
четвер, 18 липця 2019
Баниця (7:00) - молитвы утренія, благословліня і початок дорогы
Ізбы (8:00 - 8:30) - молитва в церкви сьв. Лукы
Фричка (10:30) - Служба Божа в церкви сьв. Архангела Михала
Пітрова (12:30 - 13:00) - молитва в церкви преп. Параскевіі
Ґабултів (14:00 - 15:00) - обід 
                (15:30 - 16:00) - молитва в каплици Риства Богородиці

Циґєлка (18:30) - молитва в церкви сьвв. Космы і Даміяна
пятниця, 19 липця 2019
Циґєлка (8:00) - початок дорогы

Сьвата Гора Явір:
9:30 - Молебен до Пресьватой Богородици  
10:00 - Архієрейска Служба Божа, процесия
 
* Каждого дня по закінчений дорозі можливіст вернути на місце попереднього ничлігу по власне авто, транспортом забезпеченым през орґанізатора.


Brak komentarzy: