poniedziałek, 8 lipca 2019

Przez sakralną krainę - od Czyrcza po Wysową. Wystawa zdjęć z pogranicza polsko-słowackiego w Czyrnej - 17.07.2019

Podczas pielgrzymki na Świętą Górę Jawor odbędzie się otwarcie wystawy fotografii pana Piotra Basałygi, ukazujących duchowe bogactwo Łemków-Rusinów z pogranicza od Čirča po Wysową. Wernisaż uświetni wykład pana Władysława Augustyńskiego o historycznych związkach Rusinów z obu stron Karpat. Zapraszamy serdecznie 17 lipca o godz. 15:30 do cerkwi św. męczennicy Paraskewy w Czyrnej, a następnie, o godz.16:00, na wernisaż w Domie Polsko-Słowackim, w budynku szkoły.
В часі поломництва на Сьвату Гору Явір отворена буде выстава фотоґрафій пана Петра Басалыґы, котры вказуют духове богацтво Лемків-Русинів теренів од Чырча по Высову. Вернісаж доповнит выклад пана Владка Авґустиньского о гісторичных звязках Русинів з обох сторин Карпат. Красьні просиме 17 липця o 15:30 на молитву до церкви сьв. мучениці Параскевіі в Чырній, а пак о 16:00 на вернісаж в Польско-Словацкым Домі, в будинку школы.

Brak komentarzy: