wtorek, 10 lipca 2018

Проґрам поломництва 2018

Przyjacielu! Jeśli nadal się wahasz, czy wyruszyć z nami w drogę - odwagi! - nie panikuj: lękom i kwękom powiedz "nie"!
Zapisy do środy, 11 lipca 2018 (przedłużono do 16 lipca).
PROGRAM PIELGRZYMKI
środa, 18 lipca 2018
8:00 - Krynica - cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Kraszewskiego 177) - Święta Liturgia
            - poświęcenie krzyża, śniadanie, wyjście pielgrzymki
Приятелю! Коли фурт іщы не знаш, ци іти з нами в дорогу - буд мужний! - не сход з розума: йойком і волком повіджме "ні"!
Реєстрация до середы, 11 липця 2018 (предолжено до 16 липця).
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
середа, 18 липця 2018
8:00 - Криниця церков сьвв. Апостолів Петра і Павла (ул. Крашевскєґо 177) - Служба Божа
            - посьвачыня креста, шніданя і початок дорогы
Trasa i orientacyjne czasy przejścia:
Mochnaczka (13:00 - 13:30) - modlitwa w cerkwi św. Michała Archanioła 
Banica (15:00 - 16:00) - obiad
            (16:00 - 16:30) - modlitwa w cerkwi św. św. Kosmy i Damiana
            (19:00) - szkoła - program wieczorny: spotkanie z gościem, kolacja, modlitwy wieczorne, nocleg 
czwartek, 19 lipca 2018
Banica (8:30) - Święta Liturgia w cerkwi św.św. Kosmy i Damiana, śniadanie 
            (9:30) - błogosławieństwo i wyjście
Izby (10:30 - 11:00) - modlitwa w cerkwi św. Łukasza Ewangelisty
Bieliczna (12:30 - 13:00) - modlitwa w cerkwi św. Michała Archanioła
Ropki (14:30 - 15:00) - obiad
Hańczowa (16:30) - szkoła rolnicza i internat - program wieczorny: spotkanie z gościem, kolacja, modlitwy wieczorne, nocleg 
piątek, 20 lipca 2018
Hańczowa (7:30) - wyjście pielgrzymki

Święta Góra Jawor:
9:30 - Molebeń do Przenajświętszej Bogurodzicy 
10:00 - Liturgia Pontyfikalna z procesją wokół kaplicy
 
* Każdego dnia po zakończeniu drogi możliwość powrotu na miejsce poprzedniego noclegu po auta pielgrzymów, transportem zabezpieczonym przez organizatora.

Дорога і орєнтацийны годины:
Мухначка (13:00 - 13:30) - молитва в церкви сьв. Архангела Михала 
Баниця (15:00 - 16:00) - обід
              (16:00 - 16:30) - молитва в церкви сьвв. Космы і Даміяна
              (19:00) - школа - вечерній проґрам: стрича з госьцьом, вечеря, вечерні молитвы, ничліг 
четвер, 19 липця 2018
Баниця (8:30) - Служба Божа в церкви сьвв. Космы і Даміяна, фрыштик 
              (9:30) - благословіня і початок дорогы
Ізбы (10:30 - 11:00) - молитва в церкви сьв. Лукы
Білична (12:30 - 13:00) - молитва в церкви сьв. Архангела Михала
Рипкы (14:30 - 15:00) - обід
Ганчова (16:30) - школа рильнича, інтернат - вечерній проґрам: стрича з госьцьом, вечеря, вечерні молитвы, ничліг 
пятниця, 20 липця 2018
Ганчова (7:30) - выхід поломництва

Сьвата Гора Явір:
9:30 - Молебен до Пресьватой Богородици 
10:00 - Архієрейска Служба Божа, процесия
 
* Каждого дня по закінчений дорозі можливіст вернути на місце попереднього ничлігу по власне авто, транспортом забезпеченым през орґанізатора.


Brak komentarzy: