wtorek, 31 sierpnia 2021

Pielgrzymka w 96. rocznicę objawienia na Świętej Górze Jawor - 18.09.2021

Rok 1925. Późny wieczór na granicy polsko-czechosłowackiej. Ze słowackiego Gabultova wracają przez góry trzy pątniczki...

W sobotę 18 września 2021 r., przed świętem Narodzenia Bogurodzicy według kalendarza juliańskiego, wyruszymy w pieszą pielgrzymkę w 96. rocznicę pierwszych cudownych wydarzeń na Świętej Górze Jawor. W 1925 roku trzy Łemkinie z Wysowej wracały z poświęcenia rzymskokatolickiej kaplicy w słowackim Gabultovie. Wracały pod osłoną nocy, chcąc niepostrzeżenie przemknąć przez "zieloną granicę". Po przejściu na polską stronę uklękły, by podziękować za szczęśliwy powrót. Wtedy właśnie otrzymały nadprzyrodzony znak, będący zapowiedzią dalszych wydarzeń.

Tym razem pójdziemy w krótką, 12 km trasą z Banicy. Po Służbie Bożej o godz. 9:00 w banickiej cerkwi, wyjdziemy w drogę. Przez Izby i Bieliczną, gdzie także zatrzymamy się na modlitwę w tamtejszych cerkwiach, dojdziemy do szlaku granicznego, by o godz. 18:00 być już na świętej górze. Zakończenie uroczystości na Górze Jawor około 19:00. Będzie zorganizowany przejazd powrotny do Banicy.

Potrzebny odpowiedni ubiór: chłopcy i mężczyźni – długie spodnie, a dziewczęta i kobiety – spódnice. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą dokumenty: dowód osobisty albo paszport (idziemy szlakiem granicznym). Dzieci idą pod opieką rodziców, opiekunów.

Zapisy na stronie do 14 września. Zapraszamy!

* * *
Matko Boża, Panno Czysta, Mario przesławna,
My do Ciebie przybiegamy, Mario przesławna.

Słyszeliśmy z nieba głos,
Boża Matka woła nas:
Dzieci moje, przyjdźcie do mnie,
Ja pocieszę was.

Рик 1925. Пізний вечер на граници польско-чехословацкій. Зо словацкого Ґабултова вертают без горы три поломничкы...

В суботу 18 вересня 2021 р.Б., пред праздником Риства Пресьватой Богородиці подля юлияньского календаря, выйдеме в піше поломництво в 96. ричницю першых надприродных дій на Сьватий Гори Явір. В 1925 році три Лемкыні з Высовы вертали з посьвачыня римокатолицкой каплиці в словацкым Ґабултови. Вертали в ночи, бо хтіли неспостережены перейти през "зелену границю". По тым, як перешли на польску страну клякли, жебы подякувати за щасливе поверніня. Гласні товды отримали надприродний знак, котрый был заповідйом дальшых дій.

Тым разом підеме в коротку, 12-кільометрову дорогу з Баниці. По Службі Божий о 9:00 годині в баницкій церкви выйдеме в пут. Без Ізбы і Біличну, де затримаме ся на богослужыня в тамішніх церквах, дыйдеме до граничного шляку, жебы о 18:00 годині быти на сьватий гори. Закінчыня урочистости на Сьватий Гори Явір приближні о 19:00. Преізд назад до Баниці буде орґанізуваний.

Треба мати одповіднє облечыня: хлопці і мужы – довгы ногавкы, дівчата і жены – кабаты. Конечні тіж возте зо собом документы: довід особистий або пашпорт (ідеме шляком граничным). Діти ідут під опіком родичив, опікунив.

Записы на страні до 14 вересня. Просиме!

* * *
Божа Мати, чыста Діво, Мариє славна,
Мы до Тебе прибігаєм, Мариє славна.

Почули мы з неба глас,
Мати Божа кличе нас:
Діти моі, ходте ку мні,
Я потішу вас.


Brak komentarzy: