Trasa 2021


poniedziałek, 12 lipca 2021
Krempna - program stacjonarny w godzinach popołudniowych

wtorek, 13 lipca 2021
Krempna (dawna cerkiew greckokat.) ->
-> Kotań -> Świątkowa Mała -> Świątkowa Wielka -> Wołowiec
15 km - suma podejść: 320 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 60%

środa, 14 lipca 2021
Wołowiec -> Nieznajowa -> Czarne -> Jasionka -> Krzywa -> Gładyszów
20 km - suma podejść: 320 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 40%

czwartek, 15 lipca 2021
Gładyszów -> Smerekowiec -> Regietów -> Skwirtne -> Kwiatoń ->
-> Hańczowa
16 km - suma podejść: 270 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 100%

piątek, 16 lipca 2021
Hańczowa -> Góra Jawor
7 km - suma podejść: 210 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 70%

понеділок, 12 липця 2021
Крампна - пообідній проґрам на місци

віторок, 13 липця 2021
Крампна (давна церков грекокат.) ->
-> Котань -> Сьваткова -> Воловец
15 км - сума вшыткых перевыжшинь: 320 м - дорогы асфальтовы: 60%

середа, 14 липця 2021
Воловец -> Незнайова -> Чорне -> Ясюнка -> Крива -> Ґладышів
20 км - сума вшыткых перевыжшинь: 320 м - дорогы асфальтовы: 40%

четвер, 15 липця 2021
Ґладышів -> Смерековец -> Реґєтів -> Шквіртне -> Квятонь ->
-> Ганчова
16 км - сума вшыткых перевыжшинь: 270 м - дорогы асфальтовы: 100%

пятниця, 16 липця 2021
Ганчова -> Сьвата Гора Явір
7 км - сума вшыткых перевыжшинь: 210 м - дорогы асфальтовы: 70%

Brak komentarzy: