piątek, 8 lipca 2022

Проґрам поломництва 2022 |
Program pielgrzymki 2022


ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА

 18.07.2022 – понеділок

19:00 Люцина (Дім сьв. Николая) вечеря
20:30 Люцина (крестный хід з собору до каплиці Сьв. Николая
                Чудотворця, на місци зъявліня 1851 року) – молебен

 19.07.2022 віторок

  7:30 Люцина (собор) – Служба Божа
10:00 Люцина (Дім сьв. Николая) – початок дорогы
16:30 Кыйів (церков Рождества Пресьватой Богородиці)
18:45 Шарискє Ястрабє (церков Успенія Пресьватой
                Богородиці) – велика вечырня

 20.07.2022 – середа

  7:00 Шарискє Ястрабє (церков Успенія Пресьватой
                Богородиці) – утреня
  8:00 Шарискє Ястрабє (церков Успенія Пресьватой
                Богородиці) – Служба Божа
13:20 Чырч (каплиця Успенія Пресьватой Богородиці)
16:00 Чырч (церков Покровы Пресьватой Богородиці)

 21.07.2022 – четвер

  7:30 Грабскє (церков великомученика Димитрия Мироточця)
                – Служба Божа
12:30 Курів (церков сьв. Лукы)
13:40 Ґабултів (каплиця Рождества Пресьватой Богородиці)

22.07.2022 – пятниця

  9:30       Сьвата Гора Явір – Молебен до Пресьватой
                Богородиці
10:00 Сьвата Гора ЯвірАрхієрейска Служба Божа,
                крестный хід
PROGRAM PIELGRZYMKI

 18.07.2022 – poniedziałek

19:00 Ľutina (Dom św. Mikołaja) – kolacja
20:30 Ľutina (procesja z bazyliki do kaplicy św. Mikołaja Cudo-
                twórcy, na miejscu objawienia z 1851 roku) – moleben

 19.07.2022 – wtorek

  7:30 Ľutina (bazylika) – Święta Liturgia
10:00 Ľutina (Dom św. Mikołaja) – rozpoczęcie pielgrzymki
16:30 Kyjov (cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy)
18:45 Šarišské Jastrabie (cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy)
                – nieszpory świąteczne

 20.07.2022 – środa

  7:00 Šarišské Jastrabie (cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy)
                – jutrznia
  8:00 Šarišské Jastrabie (cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy)
                – Święta Liturgia
13:20 Čirč (kaplica pw. Zaśnięcia Bogurodzicy)
16:00 Čirč (cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy)

 21.07.2022 – czwartek

  7:30 Hrabské (cerkiew pw. św. Dymitra Mirosączącego)
                – Święta Liturgia
12:30 Kurov (cerkiew pw. św. Łukasza)
13:40 Gaboltov (kaplica pw. Narodzenia Bogurodzicy)

22.07.2022 piątek

  9:30       Święta Góra Jawor – Moleben do Przenajświętszej
                Bogurodzicy
10:00 Święta Góra JaworPontyfikalna Boska Liturgia,
                procesja


Brak komentarzy: