poniedziałek, 3 lipca 2017

Проґрам поломництва 2017

Drodzy! Zbliża się czas naszej pielgrzymki. Jeśli uważasz, że warto kogoś jeszcze wziąć ze sobą, mobilizuj! Pamiętaj, "Watra" bez pielgrzymki to jak wesele bez ślubu. Zapisy do czwartku, 13 lipca 2017!
PROGRAM PIELGRZYMKI
czwartek, 20 lipca 2017
8:00 - Krynica - cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Kraszewskiego 177) - Święta Liturgia
            - poświęcenie krzyża i wyjście pielgrzymki
Дорогы! Ближыт ся час нашого поломництва. Коли собі думаш, же вартат іщы дакого зо собом взяти, ани ся го не зьвідуй, лем бер в дорогу! Реєстрация до четверга, 13 пипця 2017!
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
четвер, 20 липця 2017
8:00 - Криниця - церков сьвв. Апостолів Петра і Павла (ул. Крашевскєґо 177) - Служба Божа
            - посьвачыня креста і початок дорогы
Trasa i orientacyjne czasy przejścia:
Mochnaczka (12:00 - 12:30) - modlitwa w cerkwi św. Michała Archanioła 
Banica (14:10 - 15:20) - modlitwa w cerkwi św. św. Kosmy i Damiana i obiad
Czertyżne (16:20 - 16:50) - panichida na cmentarzu gr.-kat. 
Hańczowa (19:20) - internat szkoły rolniczej - kolacja, nocleg 

* Wieczorem możliwość powrotu do Krynicy po auta pielgrzymów, transportem zabezpieczonym przez organizatora.
piątek, 21 lipca 2017
Hańczowa (7:00) - wyjście pielgrzymki

Święta Góra Jawor:
9:30 - Molebeń do Przenajświętszej Bogurodzicy 
10:00 - Liturgia Pontyfikalna z procesją wokół kaplicy
 
Дорога і ориєнтацийни годины:
Мохначка (12:00 - 12:30) - молитва в церкви сьв. Архангела Михала 
Баниця (14:10 - 15:20) - молитва в церкви сьвв. Космы і Даміяна i обід 
Чертіжне (16:20 - 16:50) -  панахіда на цмынтери грекокатолицкым 
Ганчова (19:20) - інтернат школы рильничой - вечеря, ничліг 

* Вечером можливіст вернути до Криниці по власне авто, транспортом забезпеченым през орґанізатора.
пятниця, 21 липця 2017
Ганчова (7:00) - початок дорогы

Сьвата Гора Явір: 
9:30 - Молебен до Пресьватой Богородици 
10:00 - Архієрейска Служба Божа, процесия
 

Brak komentarzy: