Program cerkiewny 21-23 lipca


Program uroczystości z udziałem Wielce Błogosławionego Światosława Szewczuka.

PIĄTEK - 21.07.2017
10:00 - Góra Jawor: Liturgia Pontyfikalna na Świętej Górze Jawor i poświęcenie krzyża pamiątkowego w 70-tą rocznicę akcji "Wisła"

17:00 - Nowica: poświęcenie ośrodka "Sarepty"


SOBOTA - 22.07.2017
10:30 - Zdynia: otwarcie Łemkowskiej Watry, z udziałem Wielce Błogosławionego Światosława

14:00 - Gładyszów:
panichida przy grobie ks. Andrzeja Złupki, ostatniego administratora apostolskiego Łemkowszczyzny

17:00 - Krynica:
panichida przy grobie śp. Epifaniusza Drowniaka ("Nikifora")
 

NIEDZIELA - 23.07.2017
10:00 - Zdynia: Liturgia Pontyfikalna na "Watrianym Polu" z okazji 70. rocznicy akcji "Wisła". Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę "watrianej cerkwi".


Проґрам подій за участи Блаженішего Сьватослава Шевчука.

ПЯТНИЦЯ - 21.07.2017
10:00 - Гора Явір: Архієрейска Служба Божа на Сьватій Горі Явір і посьвачыня пропамятного креста в 70. річницю акциі "Вісла"

17:00 - Новиця: посьвач
ыня осередка Брацтва "Сарепта"


СУБОТА - 22.07.2017
10:30 - Ждыня: отвертя Лемківской Ватры, за участи Блаженішего Сьватослава

14:00 - Ґлад
ышів: панахіда при гробі бл. п. о. Андрия Злупки, остатнього апостольского адміністратора Лемковины

17:00 - Криниця:
панахіда при гробі бл. п. Епіфана Дровняка ("Никыфора")
 

НЕДІЛЯ - 23.07.2017
10:00 - Ждыня: Архієрейска Служба Божа на Ватряным Полі в 70. річницю акциі "Вісла". Посьвачыня угольного каміня під будову "ватряной церкви".

Brak komentarzy: