Svatá hora Jawor

V roku 1925 na slovensko-poľskej hranici trom rusínskym ženám, ktoré sa vracali z náboženskej slávnosti v slovenskom Gaboltove, zjavila sa Presvätá Bohorodička. Stalo sa to v horách, medzi dedinkami Wysowa a Cigeľka. Krátko po tejto udalosti na toto miesto začali húfne prichádzať veriaci z okolitých dedín Poľska a Slovenska. Ďalšie mimoriadne udalosti a zázraky, ktoré sa tu konali, rozhodli o tom, že sa v roku 1929 na tomto mieste postavila kaplnka zasvätená Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Druhá svetová vojna, povojnové deportácie a prenasledovanie komunistickou vládou, prerušili slobodný rozvoj uctievania na tomto mieste. Len v roku 2017 bol chrám konečne vrátený Gréckokatolíckej cirkvi.

Gréckokatolícka púť na Hore Jawor sa koná každoročne v druhej polovici mesiaca júl. Po nej sa konajú oslavy v podobe kultúrneho festivalu "Lemkowska Watra" v obci Zdynia vzdialenej 20 km od Hory Jawor. Púťou a festivalom si Rusíni zo západného Poľska a zahraničia pripomínajú svoj pôvod v rodnej rusínskej zemi na poľsko-slovenskom pohraničí, v ktorej im bolo zakázané žiť a rozvíjať sa pre vtedajšiu neprajnú proticirkevnú a protinárodnú likvidačnú politiku.

*  *  *

O zjavení na Hore Jawor si môžete prečítať tu.


Brak komentarzy: