poniedziałek, 16 maja 2022

Pielgrzymka piesza z Ľutiny na Świętą Górę Jawor - 2022

poniedziałek, 18 lipca 2022
Lucyna (Ľutina) - program stacjonarny w godzinach wieczornych

wtorek, 19 lipca 2022
Ľutina ->
-> Hanigovce -> Milpoš -> Lučka -> Kamenica -> Kyjov ->
-> Šarišské Jastrabie
17 km - suma podejść: 560 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 40%

środa, 20 lipca 2022
Šarišské Jastrabie -> Čirč (-> Hrabske)
9 km - suma podejść: 300 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 30%

czwartek, 21 lipca 2022
Hrabske -> Kurov -> Gaboltov -> Cigeľka
17 km - suma podejść: 430 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 50%

piątek, 22 lipca 2022
Cigeľka -> Góra Jawor
3 km - suma podejść: 180 m (w pionie) - drogi asfaltowe: 20%

Święta Góra Jawor:
  9:30 - Molebeń do Przenajświętszej Bogurodzicy 
10:00 - Liturgia Pontyfikalna z procesją wokół kaplicy
 
понеділок, 18 липця 2022
Люцина - вечеришній проґрам на місци

віторок, 19 липця 2022
Люцина ->
-> Ганиґівці -> Мільпош -> Лучка -> Камениця -> Кыйів ->
-> Шарискє Ястрабє
17 км - сума вшыткых перевыжшинь: 560 м - дорогы асфальтовы: 40%

середа, 20 липця 2022
Шарискє Ястрабє -> Чырч (-> Грабскє)
9 км - сума вшыткых перевыжшинь: 300 м - дорогы асфальтовы: 30%

четвер, 21 липця 2022
Грабскє -> Курів -> Ґабултів -> Циґєлка
17 км - сума вшыткых перевыжшинь: 430 м - дорогы асфальтовы: 50%

пятниця, 22 липця 2022
Циґєлка -> Сьвата Гора Явір
3 км - сума вшыткых перевыжшинь: 180 м - дорогы асфальтовы: 20%

Сьвата Гора Явір:
     9:30 - Молебен до Пресьватой Богородици  
10:00 - Архієрейска Служба Божа, процесия
 

Pielgrzymi zabierają ze sobą:
  • odpowiedni ubiór: chłopcy i mężczyźni – długie spodnie, a dziewczęta i kobiety – spódnice
  • czapki – okrycie głowy od słońca
  • płaszcze / kurtki – lekkie okrycie od deszczu
  • śpiwór i karimatę / materac

Po zakończeniu pielgrzymki, kierowcy, którzy przybędą na pielgrzymkę własnym autem, będą mogli wrócić po nie transportem zabezpieczonym przez organizatora.

Zapewniamy: opiekę duchową, wyżywienie, noclegi "karimatowo-śpiworowe", ubezpieczenie NW, przewóz bagaży, a kierowcom dojazd do własnych aut.

Szczegółowe informacje, wraz z pełnym programem, na początku lipca.

Поломникы берут зо собом:
  • одповіднє облечыня: хлопці і мужы – довгы ногавкы, дівчата і жены – кабаты
  • шапкы – охорона перед сонцьом
  • плащы – охорона перед дойджом
  • спальний мішок i карімату / матерац

По скінчыню поломництва, шоферы, котры приіхают на поломництво власным автом, будут мочы вернути по ня транспортом забезпеченым през орґанізатора.

Забезпечаме: духовну опіку, ідло, ничліги каріматови, секурацию НВ, перевіз баґажи а шоферам доізд до власных авт.

Деталі подаме з цілым проґрамом початком липця.

Brak komentarzy: