wtorek, 20 kwietnia 2021

Пред 82 рокамы гмерла
Фірия Демянчык

Glafiria Demiańczyk, wizjonerka z Wysowej, zmarła 21 kwietnia 1939 roku, w wieku niespełna 58 lat. Jej mąż, Teodor, zmarł 24 marca 1915 roku w obozie koncentracyjnym Talerhof, w Austrii. Od tego czasu sama wychowywała trójkę dzieci: Marię, Annę i Filipa. Na swe pocieszenie czekała 10 lat, kiedy to otrzymała nadprzyrodzony dar widzeń Bogurodzicy, które to powtarzały się aż do śmierci. Bóg oszczędził jej cierpień kolejnej wojny. Została pochowana na cmentarzu w Wysowej.

Wieczny odpoczynek i wieczna jej pamięć!

Фірия Демянчык, візийонерка з Высовы, гмерла 21 квітня 1939 року, дожывши праві 58 років. Єй муж, Федор, гмер 24 марця 1915 року в ляґрі Талергоф, в Австриі. Од товды сама выховувала троє діти: Марию, Анну і Филипа. На своє потішыня ждала 10 років, коли отримала надприродний дар виджынь Богородиці, котре повтаряли ся аж до смерти. Бог ощадил єй терпінь наступной войны. Похоронена єст на цмынтери в Высові.

Блаженный покой. Вічная єй памят!


Firyja DemiańczykFiryja Demiańczyk

Brak komentarzy: