niedziela, 22 marca 2020

Кресту Твоєму покланяємся Владыко... | Krzyżowi Twojemu kłaniamy się, Władco...

Krzyż na Górze Jawor
"Кресту@ Твоєму@ покланsємсz Владhко, н3 с™0є воскресeніє ТвоE слaвимъ".
"Krzyżowi Twojemu kłaniamy się, Władco, i Święte Zmartwychwstanie Twoje wysławiamy".
Krzyż na Górze Jawor

Krzyż na Górze Jawor

Krzyż na Górze Jawor

Krzyż na Górze Jawor

Krzyż na Górze Jawor
"Од повітря, глада, огня і войны ізбави нас, Господи".
"Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie".

Brak komentarzy: