wtorek, 16 października 2018

Покров Пресьватой Богородиці - храмовий праздник на Гори Явір | Święto Opieki Matki Bożej – odpust na Górze Jawor - 14.10.2018

Wszyscy chrześcijanie, w ten dzień uroczyście
czcijmy święty płaszcz Dziewicy. Pokłon Niewieście!

* * *
Cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy zbudowana na miejscu objawień Niepokalanej Panny Maryi w 1925 roku na Świętej Górze Jawor jest symbolem opieki Matki Bożej nad Łemkowszczyzną podczas jej ciężkich doświadczeń. Oderwanie od Rusinów po południowej stronie Karpat i związane z tym rozerwanie rodzinnych więzi. Rozbicie jedności wyznaniowej. I w końcu – dotąd niewyobrażalna – katastrofa dwóch wysiedleń. Jednak Najświętsza Bogurodzica w tym ciężkim czasie nieprzerwanie była ze swym ludem. Na potwierdzenie tego, gdy w 1957 roku Łemkowie wracali do swojej ojczyzny, cudowne światło, dobrze znane okolicznym mieszkańcom, znów zaczęło pojawiać się na świętej górze.
Всі мы, християны, в сес ден торжественно
Славме честний покров Дівы, Цариці небесной.

* * *
Церков Покровы Пресьватой Богородиці побудувана на місци появлінь Пречыстой Дівы Мариі в 1925 році на Сьватий Гори Явір ест симбольом опікы Божой Матери над Лемковином в час тяжкых выпробувань. Одорваня од Русинів по полудньовий страні Карпат і повязане з тым розорваня родинных звязків. Розбитя єдноты віровызнаня. І на конец – дотля невыображальна - катастрофа двох депортаций. Єднак Пресьвата Богородиця в тот тяжкій час все была зо своіма людми. На потверджыня того, коли в 1957 році наши люде вертали ся на своі земли, надприродне сьвітло, добри знане Высовянам і Бліхнарчанам, зас почало ся зъявляти на сьватий гори.
Тогоричны одпустовы сьваткуваня зачали ся о годині 12:30 Молебньом до Богородиці. Службу Божу правил отец митрат Йоан Піпка, парох Криниці, з місцевым отцьом парохом Ярославом Чухтом. Приявны были вірны з Высовы і сусідніх парохій: од Криници по Ґладышив, а тіж вірны з сусіднього села, Циґєлкы, што по словацкий страні границі. Не забракло тіж і поломників з чужыны.
Мольме ся ку Богородици, бы під єй покровом тяжко выпробуваний гісторийом лемківскій нарид здолял ся зъєднати для добра свойого і пришлых поколінь.
* * *
О, пресьвата Діво Мати, Мариє славна,
буд ласкава заступати, Мариє славна.
Покрый всіх нас покровом, небесным омофором,
діти своі охороняй, Божа Мати.
Tegoroczne uroczystości odpustowe rozpoczęły się o godzinie 12:30 Molebniem do Bogurodzicy. Służbę Bożą odprawił ksiądz mitrat Jan Pipka, proboszcz Krynicy, z miejscowym księdzem proboszczem Jarosławem Czuchtą. Obecni byli wierni z Wysowej i sąsiednich parafii: od Krynicy po Gładyszów, jak również wierni z sąsiedniej wioski Cigielki, położonej po słowackiej stronie granicy. Nie zabrakło też pielgrzymów z zachodu Polski.
Módlmy się do Bogurodzicy, by pod jej opieką ciężko doświadczony przez historię naród łemkowski zdołał zjednoczyć się dla dobra swojego i przyszłych pokoleń.
* * *
O, Najświętsza Panno Mario, Matko wspaniała,
wstawiaj się łaskawie za nas, Matko wspaniała.
Pokryj wszystkich płaszczem swym, niebiańskim omoforem,
dzieci swoje ochraniaj – Bogurodzico.

фот. Петро Басалыґа     
 

Brak komentarzy: