sobota, 21 października 2017

Покров Пресьватой Богородиці - храмовий праздник на Гори Явір - 14.10.2017

Під Твій покров сьватий, Діво Сьвата, Прийми діти своі, о, Всеблага.
* * *
Праздник Покрова Пресьватой Богородиці в суботу 14 жолтня іщы раз того рока зобрал на Сьватий Гори Явір люди з рижных сторин. Хоц храмовий праздник пришли сьваткувати предо вшыткым грекокатоликы з сусідніх лемківскых парохій, не забракло і поломників з Ліґниці (котры іхали на кєрмеш в Боднарці), Катовиц а тіж міцной громади з Криниці, як і гости зо Словациі - так з сусідньой Циґєлкы, як і з Руской Волі і Чырча.
Pod Twój Święty Płaszcz, Święta Dziewico, przyjmij swoje dzieci, o Pełna Dobra.
* * *
Święto Opieki Matki Bożej w sobotę 14 października powtórnie tego roku zgromadziło na Świętej Górze Jawor wiernych z różnych stron i krain. Chociaż święto patronalne jaworskiej cerkwi świętowali przede wszystkim grekokatolicy z sąsiednich łemkowskich parafii, nie zabrakło i pielgrzymów z Legnicy (których głównym celem był odpust w Bednarce), z Katowic, silnej grupy pielgrzymów z Krynicy, jak też gości ze Słowacji - tak z sąsiedniej wioski Cigielki, jak z Ruskiej Woli i Czircza.
Сьваткуваня зачали ся о 9:00 год. Молебньом до Богородиці. Службу Божу правил отец Мартін Ткачін, парох Чырча, з місцевым отцьом парохом Ярославом Чухтом, котрий тіж мал проповід. Приявны были семінаристы з Пряшова.
По Службі посьвачено новий дзвін до Церкви на Гори Явір, даючи му імено Мария.
* * *
Мариє, наш покров, На поміч все готов! Мариє, наша любов!
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:00 Molebniem do Bogurodzicy. Świętą Liturgię odsłużył ks. Martin Tkaczin, proboszcz parafii Czircz, wspólnie z miejscowym ks. proboszczem, Jarosławem Czuchtą, który również wygłosił homilię. Obecni byli klerycy z seminarium w Preszowie.
Po Liturgii poświęcono nowy dzwon dla Cerkwi na Górze Jawor, dając mu imię Maryja.
* * *
Maryjo, ucieczko nasza, Pomocy niezawodna! Maryjo, miłości nasza!
фот. Григори Пацан     
 

Brak komentarzy: