niedziela, 29 maja 2016

Pielgrzymka piesza na Świętą Górę Jawor - 201621 lipca 2016 r. - czwartek
WYMARSZ –
godz. 10:00
TRASA: Zdynia („Łemkowska Watra”) → Regietów →
Skwirtne → Kwiatoń → Hańczowa → Wysowa-Zdrój

22 lipca 2016 r. - piątek
 TRASA: Wysowa-Zdrój  →  Góra Jawor
        godz. 9:30: Molebeń do Bogurodzicy
                10:00: Liturgia Pontyfikalna, procesja

Pielgrzymi zabierają ze sobą:
  • odpowiedni ubiór: chłopcy i mężczyźni – długie spodnie, a dziewczęta i kobiety – spódnice
  • czapki – okrycie głowy od słońca
  • płaszcze / kurtki – lekkie okrycie od deszczu
  • śpiwór i karimata / materac

Pielgrzymi uczestniczący w uroczystościach jubileuszowych w Panknej dołączają do pіelgrzymki w Regietowie lub Kwiatoniu. Szczegółowe informacje, wraz z pełnym programem, w lipcu.

Na miejscu będą zbierane dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów pielgrzymki.
21 липця 2016 р.Б. - четвер
выхід –
год. 10:00
ДОРОГА: Ждыня („Лемківска Ватра”) → Реґєтів →
Шквіртне → Квятонь → Ганчова → Высова

22 липця 2016 р.Б. - пятниця
 ДОРОГА: Высова  →  Гора Явір
          год. 9:30: Молебен до Пресвятой Богородици
                10:00: Служба Божа, процесия

Паломники берут з собом:
  • одповідніе облечыня: мужчини – довги ґачы, жінки – кабаты
  • шапки – охорона перед сонцем
  • плащи – охорона перед дойджом
  • спални мішок i карімату / матерац

Паломники беручы уділ в сьваті в Панкні долучаются до паломництва в Реґєтові або в Квятоні. Деталі подаме з цілим проґрамом в липци.

Перед паломництвом будут зберани добровільни офіри на покритя коштів паломництва.

Brak komentarzy: