niedziela, 12 lipca 2015

Ідеме в дорогу!

Drodzy! Wszyscy, którzy swój udział w pielgrzymce zarejestrowali przez formularz zgłoszeniowy, otrzymali już wiadomość z dodatkowymi informacjami. Jeżeli tak się nie stało, prosimy o kontakt.
PROGRAM PIELGRZYMKI
czwartek, 16 lipca 2015 
20:30 - Weczyrnia - kaplica na Watrianym Poli, przed wejściem na teren "Watry"
piątek, 17 lipca 2015
5:25 - modlitwa przed kaplicą na Watrianym Poli 
5:30 - wyjście pielgrzymki 
10:00 - Molebeń do Bogurodzicy, Służba Boża z procesją

Ogólny program w dniach 16-19 lipca (panachidy na łemkowskich cmentarzach i Służby Boże) można znaleźć w odpowiedniej zakładce.
Дорогы! Вшыткы, котры свій уділь в паломництві зареєстрували през інтернет, отримали юж е-майль з дрібницями. Коли сте не достали нашой відомости, барз просиме написати до нас.
ПРОҐРАМ ПАЛОМНИЦТВА
четверк, 16 липца 2015 
20:30 - Вечырня - каплиця на Ватряным Полі, пред входом на терен "Ватры"
пятниця, 17 липца 2015
5:25 - молитва пред каплицом на Ватряным Полі 
5:30 - початок дороги 
10:00 - Молебен до Богородиці, Служба Божа і процесия

Цілковити церковни проґрам на 16-19 липца (панахіды на лемківскых цмынтерях і Службы Божы) можна найти в одповідным місци.

Brak komentarzy: