piątek, 19 maja 2017

História zjavení na hore Jawor

Rok 1925. Neskorý večer na poľsko–československom pohraničí. Zo slovenského Gabultova sa cez polia vracajú tri lemkovské pútničky z Poľska: Glafiria Demiańczyk, Teodozja Demiańczyk a Maria Gawlik. Každoročne v polovici júla, na sviatok Karmelskej Božej Matky, sa do vtedajšieho Gabultova schádzal veľký zástup pútnikov. Aj gréckokatolícki veriaci, Lemkovia, Rusini žijúci na poľskej strane Karpát, veľmi radi prichádzali sláviť tento sviatok spoločne s rímskokatolíkmi...

Brak komentarzy: