Pešia púť na Svätú Horu Jawor - 17.-19.7.2019


V roku 1925 na slovensko-poľskej hranici trom rusínskym ženám, ktoré sa vracali z náboženskej slávnosti v slovenskom Gaboltove, zjavila sa Presvätá Bohorodička. Stalo sa to v horách, medzi dedinkami Wysowa a Cigeľka. Krátko po tejto udalosti na toto miesto začali húfne prichádzať veriaci z okolitých dedín Poľska a Slovenska. Ďalšie mimoriadne udalosti a zázraky, ktoré sa tu konali, rozhodli o tom, že sa v roku 1929 na tomto mieste postavila kaplnka zasvätená Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Pozývame veriacich zo Slovenska k účasti na tohtoročnej pešej púti na horu Jawor medzi dedinkami Wysowa-Zdroj v Poľsku a Cigeľkou na Slovensku. Začíname v stredu 17. júla, v Krynici-Zdroj svätou liturgiou v gréckokatolíckej cerkvi. Pôjdeme 18 kilometrov dlhú trasu, v priebehu ktorej navštívime niekdajšie rusínske cerkvi a Dom Poľsko-Slovensky v Czyrnej. Nocľah je naplánovaný v miestnej škole v obci Banica (je potrebné si zobrať karimatku a spacák). Nasledujúci deň, vo štvrtok 18. júla, poputujeme cez niekdajšie mariánske pútnické miesto v dedine Izby. Nasledovne prekročíme štátnu hranicu a začneme časť púte na území Slovenska. O 10:30 sa uskutoční v cerkvi vo Fričke svätá liturgia, na ktorú prosíme všetkých, ktorí nebudú môcť začať pút deň skôr v Krynici. V Gaboltove navštívime miesto, do ktorého vo Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky v 1925 roku pútovali rečene tri ženy, čo sa stalo začiatkom udalosti na hore Jawor. Deň ukončime spoločnou modlitbou s gréckokatolíkmi z Cigeľky v ich chráme, v ktorom pred mnohými rokmi slúžil vtedajší otec, vladyka Pavlo Petro Gojdič. Nocľah - na obecnom úrade (karimatka a spacák nevyhnutne).
Hlavné slávnosti na hore Jawor sa začnú v piatok 19. júla o 9:30 Molebenom k Presvätej Bohorodičke, po ktorom sa bude konať Archijerejská svätá liturgia.
Pútnici, ktorí prišli do Krynice vlastným vozidlom, sa budú môcť vrátiť späť vo štvrtok večer do Krynice po svoje vlastné vozidlá spoločne autom, ktoré bude zabezpečené organizátormi a vrátia sa späť na noc s pútnikmi. Nevyhnutne nám o tom napíšte v prihláške!

17. júla 2019 - streda
7:00 - Svätá liturgia za pútnikov
TRASA: Krynica-Zdrój (gr. kat. chrám, ul. Kraszewskiego 177) →

  Mochnaczka → Czyrna → Banica 

18. júla 2019 - štvrtok
7:00 - odchod
TRASA: Banica →
 Izby → Frička (10:30 - Svätá liturgia) → Petrová →
→ Gaboltov → Cigeľka

19. júla 2019 - piatok

 TRASA: Cigeľka → Hora Jawor

      9:30 – Moleben k Presvätej Bohorodičke
10:00 – Archijerejská liturgia, procesia

Potrebné si zobrať:
  • vhodné oblečenie
  • ochranu pred slnkom a dažďom
  • karimatku a spacák

Všetky peniaze zo zbierky budu použite na pokrytie nákladov púte (nocľah, jedlo).

Prihlášky do 10. júla 2019!

O zjavení na Hore Jawor si môžete prečítať tu.

Brak komentarzy:

Your Name :
Podaj E-mail
otrzymasz informacje o kolejnych wydarzeniach

Вышлий Е-майль
достанеш інформацию про наступне поломництво

Your Message: (required)