Pešia púť na Svätú Horu Jawor - 20.-21.7.2017

V roku 1925 na slovensko-poľskej hranici trom rusínskym ženám, ktoré sa vracali z náboženskej slávnosti v slovenskom Gaboltove, zjavila sa Presvätá Bohorodička. Stalo sa to v horách, medzi dedinkami Wysowa a Cigeľka. Krátko po tejto udalosti na toto miesto začali húfne prichádzať veriaci z okolitých dedín Poľska a Slovenska. Ďalšie mimoriadne udalosti a zázraky, ktoré sa tu konali, rozhodli o tom, že sa v roku 1929 na tomto mieste postavila kaplnka zasvätená Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Druhá svetová vojna, povojnové deportácie a prenasledovanie komunistickou vládou, prerušili slobodný rozvoj uctievania na tomto mieste. Len v roku 2017 bol chrám konečne vrátený Gréckokatolíckej cirkvi.

Pozývame veriacich zo Slovenska k účasti na tohtoročnej slávnosti na hore Jawor neďaleko dedinky Wysowa-Zdroj. Hlavné slávnosti sa začnú v piatok 21. júla o 9:30 Molebenom k Presvätej Bohorodičke, po ktorom sa bude konať Archijerejská svätá liturgia.

Deň predtým, vo štvrtok 20. júla, v Krynici-Zdroj sa začne pešia púť na miesto zjavenia Bohorodičky na Hore Jawor. Po svätej liturgií, ktorá sa uskutočni v gréckokatolíckej cerkvi, pôjdeme 25 kilometrov dlhú trasu, v priebehu ktorej navštívime niekdajšie rusínske cerkvi a cintorín v dedinke Czertizne, ktorej obyvatelia boli deportovaný v roku 1947 ako súčasť Akcie Wisla. Nocľah je naplánovaný v miestnej škole v obci Hanczowa (je potrebné si zobrať karimatku a spacák). Nasledujúci deň poputujeme na Horu Jawor.

Pútnici, ktorí prišli do Krynice vlastným vozidlom, budu sa môcť späť vrátiť vo štvrtok večer do Krynice po svoje vlastné vozidlá spoločne autom, ktoré bude zabezpečené organizátormi a vrátia sa späť na noc s pútnikmi. Nevyhnutne napíšte nám o tom v prihláške!


20. júla 2017 - štvrtok 
8:00 - Svätá liturgia za pútnikov
TRASA: Krynica-Zdrój (gr. kat. chrám, ul. Kraszewskiego 177) →

  Mochnaczka → Banica → Czertiżne → Ropki →
Hańczowa

21. júla 2017 - piatok

 TRASA: Hańczowa → Wysowa-Zdrój →
Hora Jawor

      9:30 – Moleben k Presvätej Bohorodičke
10:00 – Archijerejská liturgia, procesia


Potrebné si zobrať:
  • vhodné oblečenie
  • ochranu pred slnkom a dažďom
  • karimatku a spacák

Všetky peniaze zo zbierky budu použite na pokrytie nákladov púte (nocľah, jedlo).

Prihlášky do 13. júla 2017!

O zjavení na Hore Jawor si môžete prečítať tu.

Brak komentarzy: